Over het NIMAR

" alt="" />

Het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) is een instituut van de Universiteit Leiden. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het NIMAR biedt onder verantwoordelijkheid van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden hoogwaardig BA- en MA-onderwijs voor WO en HBO, als veilige locatie voor de bestudering van de taal, cultuur, godsdienst en samenleving van Marokko, de Arabische wereld en West-Afrika; en als locatie voor onderwijs gericht op professionals vanuit de Arabische wereld en Afrika.


Het NIMAR faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek, door het bijdragen aan een productieve gemeenschap van onderzoekers, daarbij aansluitend bij de profilering van het onderzoek van de Universiteit Leiden en andere Nederlandse universiteiten.

Tevens zal het NIMAR kennis over Marokko en de regio dissemineren ten behoeve van onder meer overheidsinstanties, bedrijfsleven, juristen, NGO’s, journalisten en de Nederlandse culturele diplomatie.

Het NIMAR heeft een bibliothecaire functie en draagt bij aan de nationale collectievorming over Marokko en de Arabische wereld.

Het NIMAR organiseert verder onderwijs dat bijdraagt aan de intellectuele vorming van islamitisch kader in Nederland en van Marokkaans-Nederlandse jongeren.

Nieuws en agenda

Minor Arabisch tijdens Rabat-semester aan het NIMAR

Het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) biedt in het voorjaarssemester een programma Arabisch (30 EC) aan gevorderde BA-studenten. Het programma begint op 1 februari 2016 en eindigt op 24 juni 2016. Al het onderwijs wordt verzorgd door en op het NIMAR.