Verdere dienstverlening

Het gebruik van de faciliteiten van het NVIC door projecten van aangesloten universiteiten inzake onderwijs en onderzoek, postpakketten en andere dienstverlening vindt u hier.

Onderwijs & Onderzoek

Het NVIC verleent diensten ten behoeve van wetenschappelijke, of op wetenschappelijke expertise gebaseerde activiteiten, zowel onderwijs als onderzoek, die worden uitgevoerd in Egypte, dan wel binnen de participerende instellingen of ook elders. Sommige diensten worden zonder doorberekening van kosten verleend, andere worden tegen betaling verricht.
Actieve hulp bij onderzoek van de zijde van het NVIC blijft beperkt tot het bestellen van boeken, materiaal e.d. en het eerste contact leggen met personen en instellingen. Onderzoek als zodanig wordt in principe niet verricht, tenzij in de vorm van een geformaliseerde samenwerking of tegen onkosten-vergoeding, en voorzover de dienst het toelaat.

  1.  Voor archeologisch onderzoek betreft de dienstverlening vooral de contacten met de Supreme Council of Antiquities (SCA), de musea en andere Egyptische overheidsinstanties. Het NVIC heeft ook beperkte ruimte voor opslag van materiaal, voor eigen risico, en het NVIC behoudt zich daarbij het recht voor om, indien nodig, het materiaal te verplaatsen. Zie hier de Procedure voor aanvragen bij de SCA.

  2.  Voor overige projecten zal de dienstverlening veelal neerkomen op het verwerven van onderzoeksmateriaal, het leggen van contacten en het verrichten van administratieve en beleidsmatige handelingen. Zie Tarieven.

Tarieven dienstverlening

Vanaf 1 januari 2017 gelden de tarieven zoals hier vermeld.

Postpakketten

Voor het verzenden van postpakketten voor projecten via de koeriersdienst van het (Nederlandse of Belgische) Ministerie van Buitenlandse Zaken dient men vooraf contact op te nemen met de bureaumanager van het NVIC. Het NVIC zal de kosten gemaakt voor projecten doorberekenen.

Studiereizen

Het NVIC is regelmatig betrokken bij de organisatie van studiereizen van studenten en studieverenigingen. Dienstverlening omvat bijvoorbeeld het identificeren van interessante personen en projecten of instellingen die de groep kan ontmoeten of bezoeken, het organiseren van presentaties of lezingen door Egyptische experts, voorlichting over Egypte, en advies over voorbereidende literatuur. De nadruk van de inspanningen van NVIC ligt op de ontwikkeling van de (academische) inhoud van het programma. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de vakgebieden of onderwerpen van de studiereis. Wij zorgen niet voor de praktische organisatie (hotels, busvervoer, etc.); daarvoor kan men het beste een (lokale) reisagent in de arm nemen. 
 

Overige faciliteiten

Het NVIC gastenverblijf (eigen telefoonnummer: 27382521), fotokopieerapparaat, fax, e-mail en internationale telefoonlijn zijn beschikbaar voor de deelnemers aan de projecten tegen betaling van de tarieven voor aangesloten instellingen.

Gastonderzoekers

NVIC biedt de mogelijkheid aan gevorderde onderzoekers (post-MA) om verbonden te zijn aan het instituut als gastonderzoeker. Als gastonderzoeker bieden we je een werkplek met computer, werkondersteuning, toegang tot de bibliotheek, administratieve ondersteuning voor toegang tot andere instituties en bibliotheken, aanmeldingen voor vergunningen etc. (geen financiele ondersteuning of verblijfsvergunningen). In ruil verwachten we van gastonderzoekers dat ze bijdragen aan het academische werk van NVIC, bijvoorbeeld door het geven van een lezing over hun onderzoek binnen het wekelijkse lezingenprogramma, of door het aansluiten bij de PhD-discussiegroep. Het aantal werkplaatsen voor gastonderzoekers is beperkt, dus contacteer het instituut tijdig. Voor meer informatie kan je terecht bij info@nvic.leidenuniv.nl.

Scriptiebegeleiding

Het NVIC begeleidt studenten die in Egypte veldwerk willen doen of hun (BA, MA) scriptie willen schrijven. Zowel praktische begeleiding (een werkplek, toegang tot bibliotheken, collecties en instellingen, leggen van contacten, etc.) als inhoudelijke begeleiding is mogelijk. Inhoudelijke begeleiding is sterk afhankelijk van de expertise van de wetenschappelijke staf van NVIC, en geschiedt altijd in overleg met de eigen scriptiebegeleiders. De Nederlandse of Vlaamse scriptiebegeleider blijft daarbij de eindverantwoordelijke. Wij verwelkomen studenten die met hun scriptie willen aansluiten bij onderzoek of projecten die op het NVIC worden uitgevoerd. Jaarlijks is het aantal studenten wat wij kunnen begeleiden beperkt; neem vooraf contact op met het instituut voor overleg. 
 

Tegenprestaties

Als tegenprestatie voor deze dienstverlening aan projecten, die grotendeels kosteloos geschiedt, ontvangt het NVIC een exemplaar van elke publicatie die uit het betreffende onderzoek of project voortvloeit. Het spreekt voor zich dat het NVIC in deze publicaties vermeld wordt op de daartoe geëigende plaats. Tevens kunnen deelnemers aan projecten worden gevraagd om een lezing te geven op het NVIC en om geïnteresseerden rond te leiden op hun opgraving.

In gevallen waarin geen reguliere dienstverlening door het NVIC plaatsvindt, kunnen de volgende faciliteiten worden verleend aan personen die in de vorm van lezingen, gastcolleges of anderszins onbezoldigd bijdragen aan de activiteiten van het instituut:
- gratis logies (drie nachten in het geval van een lezing) of reductie op de logiesprijs
- toegang tot de bibliotheek buiten openingstijden
- incidenteel gebruik van email / internet
- reductie op overige betaalde dienstverlening

 
Laatst Gewijzigd: 11-05-2017