Algemene Informatie

De nadruk van al onze taalcursussen ligt op het bereiken van vloeiendheid in de taal, en het stimuleren van de vier belangrijkste taalvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Voor universiteitsstudenten die onze cursussen volgen als onderdeel van hun curriculum aan een universiteit in hun thuisland, wordt dit taalonderdeel gecomplementeerd met een cultuurcomponent, waarbij we pogen de studenten een dieper inzicht te geven in de Egyptische maatschappij, politiek, geschiedenis en cultuur.


Al tientallen jaren biedt het NVIC volledige semesterprogramma's (30 ECTS) aan voor studenten die Arabische en Islamitische Studies volgen aan universiteiten in Vlaanderen en Nederland. Het BA programma, dat in het voorjaarssemester wordt aangeboden (februari-juni), is volledig geïntegreerd in de studieprogramma's van de Nederlandse universiteiten. Het MA programma, dat tijdens het najaarssemester (september-januari) wordt aangeboden, is een integraal onderdeel van het curriculum aan de KULeuven en de Universiteit Gent, maar kan ook als een bijkomend semester gevolgd worden door studenten (van de deelnemende Vlaamse en Nederlandse universiteiten) na hun afstuderen.

Het NVIC heeft ook een lang lopende samenwerking met de Zwitserse universiteiten (Zürich, Basel, Bern), en organiseert zomercursussen voor hun studenten.

Daarnaast biedt het Instituut ook trainingscursussen aan voor docenten Arabisch (TAFL - Teaching Arabic as a Foreign Language) in verschillende fases van hun carrière.

Het Instituut stelt zijn onderwijservaring ook ter beschikking aan bedrijven, ambassades, internationale organisaties en individuen. Gelieve contact op te nemen met info@nvic.leidenuniv.nl als u meer informatie over onze diensten wenst.


Contacten

Geïnteresseerde studenten kunnen verdere informatie verkrijgen bij volgende personen van de respectievelijke universiteiten:

Contactpersonen in Nederland:
Prof. Dr. Wout van Bekkum, Universiteit van Groningen 
Dr. Gert Borg, Radboud Universiteit
Dr. Nico Landman, Universiteit Utrecht 
Dr. Liesbeth Zack, Universiteit van of Amsterdam
Mr. Ronald Kon, Universiteit Leiden
Mr. Pieter Koene, Hogeschool Zuyd (Maastricht)

Contactpersonen in Vlaanderen:
Prof. Dr. Helge Daniëls, KULeuven 
Prof. Dr. Jo van Steenbergen, Universiteit Gent
M. Joost Verschaeve, Thomas More (Antwerpen)

Studenten kunnen ook contact opnemen met ons via: info@nvic.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 25-02-2016