Arabistiek & Islamkunde

Onderzoeksprojecten die gesteund worden door het NVIC op het gebied van Arabistiek & Islamkunde vindt u hier.

Islamic Preaching and the New Media

Het Nederlands-Vlaams Instituut te Cairo (NVIC) voert van 1 April 2010 tot 1 November 2011 het onderzoeksproject “Islamic Actors and their Discourses in the Public Domain: Islamic Preaching and the New Media” uit, in het kader van het wereldwijde onderzoeksprogramma “Versterking kennis van en dialoog met de Islamitisch/Arabische wereld” gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door het Project Office IRP in Leiden. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies in Cairo (ACPSS). In het kader van het project werd Paulien Baujard aangesteld bij het NVIC als junior onderzoeker.

In een eerste fase is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de verschillende ‘Islamic Actors’ in Egypte: official actors, political actors, social actors, independent Islamic intellectuals en new independent preachers. Van elk van de groepen worden hun formele en maatschappelijke status, hun activiteiten en doelgroepen, hun positie en discourses over onderwerpen als mensenrechten, burgerschap en armoedebestrijding, en hun communicatiestrategieën in kaart gebracht. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het gebruik van nieuwe media: internet, blogs, chatrooms, sattelliet televisie, en hoe deze ‘Islamic actors’ gebruik maken van deze middelen om hun ideeën te verspreiden.

De tweede, onderzoeksfase van het project richt zich op de volgende onderzoeksvraag: What communication strategies do Islamic preachers use to address issues of citizenship in the public sphere? Na een kleine verschuiving in orientatie naar aanleiding van de revolutie, zal het Egyptisch-Nederlandse team zich richten op vijf onderwerpen:
• Dina Shehata: The Role of Islamic Actors in the 25th of January Revolution
• Eman Ragab: Civic Identity of Egypt After the 25th of January Revolution: Challenges raised by Islamic Groups?
• Rabha Allam: The Muslim Brotherhood Youth Online Activity
• Sabine Dorpmueller: Preaching Superstars: Reborn Identities and the Quest for Islamic Authority
• Paulien Baujard:  IslamOnline: Regional Politics, Transnational Media, and Global Islam

Verder hebben vijf  MA studenten uit Nederland en Vlaanderen zich aangesloten bij het team om hun MA scriptie in Egypte te schrijven:
• Willemijn Wilgenhof: "Ikhwanophobia.com: Western islamophobia and the counter-image of the Muslim Brotherhood"
• Tessa de Vries: "New gendered urban spaces in Cairo: Women-only fitness clubs and coffee houses"
• Valerie Alliet: "Religion, development and security. Faith-based NGO's and underprivileged women in Cairo"
• Erik Aerts: Discourse analysis of the dispute between Sufis and Salafis in Egypt
• Rachel Buhner: The role of the 'We are Khaled Said' Facebook page prior to the 25th January revolution.

Een internationale conferentie zal in Cairo worden georganiseerd als afsluiting van het project. Een "call for papers" zal via deze website en onze nieuwsbrief verspreid worden. 

Junior onderzoeker NVIC: Paulien Baujard

Mijn naam is Paulien Baujard, en ik kom uit Parijs waar ik Comparative Politics studeerde aan Sciences-Po Paris, met een regionale focus op het Midden Oosten. Toen ik naar Cairo kwam in de herfst van 2009, om een jaar Arabisch te studeren, was ik zeker van plan om terug te zijn in Parijs in oktober 2010. Maar mij trof hetzelfde lot als veel andere buitenlanders in Cairo, en ik had het zo naar mijn zin dat ik veel langer bleef dan gepland. In april kwam mijn Nederlandse achtergrond in het spel, toen ik de fantastische mogelijkheid kreeg om voor het NVIC te werken, samen met dr. Sabine Dorpmüller, op een nieuw onderzoeksproject over Islamic Preaching and the New Media. Dit project was gestart als onderdeel van het grotere programma ‘Strengthening knowledge of and dialogue with the Muslim world’, oftewel Islam Research Programme (IRP), gefinancieerd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door het Project Office IRP (Universiteit Leiden/ PricewaterhouseCoopers).

Het werk aan het project is tot nu toe erg boeiend, en het NVIC bleek een vriendelijke en stimulerende werkomgeving. Het project vindt plaats in samenwerking met dr. Dina Shehata en haar team van onderzoekers van het Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Hun kennis van Egyptische actoren en begrip van de Egyptische samenleving is van onschatbare waarde gedurende het hele project. In de eerste fase hebben we ons, samen met onze Egyptische collega’s, vooral bezig gehouden met het in kaart brengen van het ‘Islamitische landschap’ van Egypte, middels een uitgebreide survey van de vele spelers en hun aan wezigheid in, en gebruik van, de nieuwe media. We zijn kortgeleden begonnen met de tweede fase, waarin teamleden zich bezighouden met individuele onderzoeksonderwerpen die voortkomen uit de bevindingen van de eerste fase.

We hebben de indrukwekkende en historische gebeurtenissen in Egypte sinds 25 januari 2011 mogen beleven, en het werd onvermijdelijk om onze benadering binnen het project iets te verbreden. Mijn eigen onderzoek houdt zich bezig met het effect dat een groeiend deel van de Islamitische media, vooral websites als IslamOnLine, gehad kan hebben op de vorming van een nieuwe generatie betrokken Egyptische islamitische jongeren. Het generatie-fenomeen dat we hebben kunnen zien in de “Thawrat el-Shebab” weerklinkt daarin, en ik kijk ernaar uit om ons project in deze opwindende omstandigheden voort te zetten. 

Andere onderzoeken

  • Professor Dr. Manfred Woidich/Dr. Rudolf de Jong, Universiteit van Amsterdam: Egyptian Arabic dialects.

  • Professor Dr. Rudolf Peters, Universiteit van Amsterdam: Ottoman legal and administrative history.

 
Laatst Gewijzigd: 31-03-2011