Algemeen

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) is in 1971 opgericht. Acht universiteiten in Nederland en Vlaanderen participeren in het NVIC met als doel het stimuleren en internationaliseren van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het Midden-Oosten.


Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) is een van de acht Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Het NVIC verleent diensten aan wetenschappers en studenten van de deelnemende universiteiten.
Tot recent lag de nadruk van onze activiteiten op Arabistiek & Islamkunde, Egyptologie, Archeologie en Papyrologie. Sinds 2012 is het Instituut begonnen haar werkveld te verbreden; drie bijkomende focus-gebieden werden geïdentificeerd: 

1. Cairo: de urbane uitdaging
Cairo is één van de grootste steden ter wereld, met een erg lange geschiedenis. De 20 miljoen inwoners, de vervuiling, plattelandsvlucht, werkloosheid, infrastructuur, verkeersproblematiek, huisvestingsproblemen, en het alomtegenwoordige historische erfgoed maken van Cairo een erg interessant onderwerp voor stadsplanners, urban designers, sociologen, geografen, architecten, en experten op het gebied van ontwikkelingsstudies, urbanisme, mobiliteit, NGOs, publieke administratie, milieu, erfgoed management, toerisme, enz.

2. Politiek, recht en maatschappij in Egypte
Egypte is één van de meest belangrijke landen in het Midden-Oosten op het politieke en culturele vlak. Sinds de revolutie van 2011 kent het land een groeiende interesse van experts op het gebied van politieke studies, democratisering, civil society, public adminstration, de politieke en sociale rol van Islamitische groepen, internationaal recht, NGOs, mensenrechten, vrouwenrechten, globalizering, enz.

3. Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn volwaardige studiegebieden. Naast de studie van de kunst en cultuur van Egypte heeft het Instituut ook een rol in de verspreiding van de Nederlandse en Vlaamse cultuur, en het promoten van Nederlands-Vlaams-Egyptische culturele samenwerking en kruisbestuiving.

Zowel de stafleden van het instituut als de tijdelijk toegevoegde onderzoekers verrichten hun onderzoek vanwege deze deelnemende universiteiten. Het NVIC organiseert bij gelegenheid symposia op zijn aandachtsgebieden.
Het verzorgt ook academische cursussen in de archeologie van Egypte en de Arabistiek als integraal onderdeel van de studieprogramma's van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Deze cursussen richten zich op praktijkkennis en academische ervaring in Egypte, en ze voegen daarmee een belangrijk aspect toe aan beide vakgebieden op de betrokken universiteiten.
Bovendien kan het NVIC scripties, papers en andere individuele studieprogramma's begeleiden van studenten tijdens hun verblijf in Egypte. 
Het NVIC organiseert ook speciale cursussen op aanvraag, op het gebied van de taal, cultuur en maatschappij van Egypte en het Midden-Oosten, voor academische en niet-academische groepen, zoals overheidsinstanties en privé-instanties.
Tenslotte draagt het instituut bij aan de verspreiding van Nederlandse en Vlaamse cultuur en de bevordering van de Nederlands- c.q. Vlaams-Egyptische samenwerking, in nauwe samenwerking met de betreffende instellingen in Nederland en Vlaanderen en de respectievelijke ambassades in Caïro, onder meer door het bieden van Nederlandse taalcursussen.


Het NVIC wordt ondersteund door de volgende instellingen

In Nederland:
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Universiteit Leiden (beheervoerende instelling)
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit Utrecht

In Vlaanderen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) vanwege de KULeuven en de Universiteit Gent.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het NVIC bestaat voor het grootste deel uit leden van de Besturen van de deelnemende instellingen:

Prof. Dr. Carel J.J.M. Stolker, Rector Magnificus, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Leiden
Prof. Dr. Geert T.M. ten Dam, Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Sibrand Poppema, Voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Daniël Wigboldus, Voorzitter College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Marjan J. Oudeman, Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
Prof. Mr. Dr. Jaap W. Winter, Voorzitter College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Rik Torfs, Rector van de KULeuven
Prof. Dr. Anne De Paepe, Rector van de Universiteit van Gent

De Nederlandse Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) worden in het Bestuur bij de vergaderingen vertegenwoordigd door waarnemers.

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit specialisten op het gebied van de arabistiek en de egyptologie, die de deelnemende instellingen vertegenwoordigen:

Prof. dr. Olaf E. Kaper (voorzitter), Universiteit Leiden
Prof. dr. Petra M. Sijpesteijn, Universiteit Leiden 
Mw. Kiki M. Santing MA, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Nico Landman, Universiteit Utrecht 
Dr. Gert Borg, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Liesbeth Zack, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Harco O. Willems, KU Leuven 
Prof. dr. Jo van Steenbergen, Universiteit Gent

Het beheer over het NVIC wordt gevoerd door drs. J. Kroes.

 
Laatst Gewijzigd: 21-05-2017